Студ. парламент
Докторски студии
Доквалификација

_________________________

February 2021
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Огласна табла

Вонредни професори

  Д-р Бујар Саити 

bujarsaiti@yahoo.com
bujarsaiti@gmail.com

  Д-р Маја Рауник 
m.raunik@gmail.com

Проф. д-р Маја Рауник Кирков е родена 1966 г. во Охрид. Дипломира на Факултетот за ликовни уметности во Скопје во 1990 г. Магистерските студии ги завршува во 1993 г. на Академијата за ликовни уметности во Љубљана, Словенија. Со научниот степен доктор по педагогија од областа на методиките се стекнува во 2008 г. на Педагошкиот факултет во Битола. Во периодот 1993-1999 г. работи како професор  во гимназијата „Јосип Броз Тито“ во Скопје. Од 1999 г. е вработена на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје за предметите од областа на ликовната уметност. Продекан за наука е во периодот 2016-2020 г. Како резултат на научноистражувачката дејност во областа на ликовната педагогија учествува на голем број меѓународни конференции во Белград, Едрене, Корча, Ниш, Пореч, Опатија, Скопје, Битола итн. Објавува голем број научни трудови во релевантни списанија. Автор е на два учебника, три прирачници за наставници и воспитувачи и на две мапи за предучилишна возраст. Покрај педагошката, таа се занимава и со уметничка дејност. Била учесник на изложби во Германија, Италија, Америка, Канада, Франција, Кина, Кореја, Полска, Словенија, Хрватска итн. Добитник е на пет графички награди, од кои четири се меѓународни. Нејзини дела се наоѓаат во музејски збирки во Виена, Љубљана, Осло, Ново Место, Мајданек, Будимпешта, Шангај.

Д-р Аднан Ќахил
  Д-р Мариета Петрова

marieta_ptrv@yahoo.com

   Д-р Владимир Талевски

talevskiv@yahoo.com
blak_sk@yahoo.com

   Д-р Марјан Малцев

marjanmalcev@gmail.com

  Д-р Билјана Глигорова

gligorova@gmail.com

   Проф. д-р Зоран Михајловски 

zoranklaus@yahoo.com

   Проф. д-р Леонора Јегени

leonora.jegeni@hotmail.com

   Проф. д-р Флорина Шеху

florshehu@yahoo.com

   Проф. д-р Лулзим Алиу

lulialiu@yahoo.com
aliu@pfsko.ukim.edu.mk

   Проф. д-р Елизабета Бандиловска

beti.bandilovska@gmail.com

   Проф. д-р Љуљзим Адеми

ademi@pfsko.ukim.edu.mk
ademilulzim@yahoo.com

   Проф. д-р Сузана Котовчевска

suzana_kot@yahoo.com

   Проф. д-р Виолета Мартиновска

vikimmk@yahoo.com

   Проф. д-р Аријан Скука

askuka@pfsko.ukim.edu.mk

  Проф. д-р Душка Матевска

dmatevska@hotmail.com
matevska@pfsko.ukim.edu.mk

Проф. д-р Методи Главче

mglavche@gmail.com

  Проф. д-р Јета Старова Мехмети

jetastameh@gmail.com

УПИСИ 2020/2021
Септември Сесија20
______________________

_______________________

_______________________ _______________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________