Студ. парламент
Докторски студии
Доквалификација

_________________________

јануари 2023
П В С Ч П С Н
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Огласна табла

Вонредни професори

   Д-р Бујар Саити  

bujarsaiti@yahoo.com
bujarsaiti@gmail.com

Проф. д-р Бујар Саити е роден 1973 г. во Скопје. Дипломира во 1998 г. на Факултетот за физичка култура во Скопје. Магистерските студии ги завршува во 2003 г., а со научниот степен доктор по кинезиологија се стекнува во 2007 г. на Факултетот за физичка култура во Скопје. Во периодот 1996-2007 г. работи како професионален спортски рекреатор и аниматор во летниот хотелски туризам во странство. Во 2000 г. е ангажиран како демонстратор, а од 2007 г. како професор на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје за предметите од областа на физичкото образование со методика. Член е на Деканатската управа во периодот 2012-2016 г. и 2016-2020 г. како продекан за финансии. Покрај педагошката, тој се занимава и со научноистражувачка дејност. Во текот на долгогодишната работа во областа на физичкото образование и воспитание, како и во туризмот, има презентирано и објавено голем број научни трудови во релевантни меѓународни и домашни списанија.  Има учествувано на голем број меѓународни конференции во Македонија и во странство (Хеиделберг, Едрене, Стара Загора, Белград, Загреб, Лерин итн.). Бил учесник, модератор, фацилитатор и реализатор на бројни проекти и активности организирани од ОБСЕ, УСАИД, МЦГО итн. од областа на меѓуетничката интеграција, училишната екологија, училишната медијација итн. Коавтор е на учебникот Bazat e edukimit fizik me metodike.

    Д-р Маја Рауник 

m.raunik@gmail.com

Проф. д-р Маја Рауник Кирков е родена 1966 г. во Охрид. Дипломира на Факултетот за ликовни уметности во Скопје во 1990 г. Магистерските студии ги завршува во 1993 г. на Академијата за ликовни уметности во Љубљана, Словенија. Со научниот степен доктор по педагогија од областа на методиките се стекнува во 2008 г. на Педагошкиот факултет во Битола. Во периодот 1993-1999 г. работи како професор  во гимназијата „Јосип Броз Тито“ во Скопје. Од 1999 г. е вработена на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје за предметите од областа на ликовната уметност. Продекан за наука е во периодот 2016-2020 г. Како резултат на научноистражувачката дејност во областа на ликовната педагогија учествува на голем број меѓународни конференции во Белград, Едрене, Корча, Ниш, Пореч, Опатија, Скопје, Битола итн. Објавува голем број научни трудови во релевантни списанија. Автор е на два учебника, три прирачници за наставници и воспитувачи и на две мапи за предучилишна возраст. Покрај педагошката, таа се занимава и со уметничка дејност. Била учесник на изложби во Германија, Италија, Америка, Канада, Франција, Кина, Кореја, Полска, Словенија, Хрватска итн. Добитник е на пет графички награди, од кои четири се меѓународни. Нејзини дела се наоѓаат во музејски збирки во Виена, Љубљана, Осло, Ново Место, Мајданек, Будимпешта, Шангај.

   Д-р Аднан Ќахил

Проф. д-р Аднан Ќахил е роден 1960 г. во Скопје. Дипломирал, магистрирал и докторирал на Природно-математичкиот факултет при УКИМ. Во својата кариера бил наставник, директор во приватна фирма, професор во гимназијата „Јосип Броз Тито“ во Скопје, а од 1998 г. предавач на УКИМ. Од 1987 г. работел како процесен, а потоа и како главен инженер во „ОХИС“. Бил државен советник на премиерот на РМ, трипати министер во Владата на РМ и двапати пратеник во Собранието на РМ. Објавил 35 научни трудови во светски рангирани списанија со импакт-фактор. Објавувал научни трудови во зборници од меѓународни конференции во Каиро, Истанбул, Софија и др. Тој е учесник и креатор на десет домашни и пет меѓународни научни проекти од областа на хемијата. Тој е и активен спортист со резултати на европско ниво, носител на петти дан црн појас во карате, меѓународен инструктор на ВСКФ-федерацијата за Европа со седиште во Токио, тренер во карате клубот „Вардар“ со кој има достигнувања во европски правци како натпреварувач и како инструктор. Во периодот 1998-2001 г. бил избран за потпретседател на Карате асоцијацијата на Македонија. Тој е сегашен претседател на политичката партија „Движење на Турците во Македонија“, а по последните парламентарни избори, е министер задолжен за странски инвестиции во Владата на РМ.

   Д-р Мариета Петрова

marieta_ptrv@yahoo.com

Проф. д-р Мариета Петрова е родена 1968 г. во Скопје. Дипломира и магистрира на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на Институтот за педагогија. Во 2009 г. докторира на Универзитетот „Đemal Bjediћ“ во Мостар. Во 2014 г. се стекнува со звањето вонреден професор. Во периодот 2012-2014 г. е секретар на вториот циклус универзитетски студии, а во периодот 2014-2016 г. е раководител на групата Одделенска настава на истиот циклус студии. Учествувала во европскиот проект „Training for Teaching in Multicultural Institution (TEMPUS-PHARE проект реализиран од четири земји од Европската Унија: Холандија, Шведска, Данска, Обединетото Кралство од кој произлегува нејзиниот престој во MALMÖ HÖGSKOLA; MALMÖ SHOOL OF EDUCATION SWEEDEN во 2000 г. Дел е од проектот на УКИМ и ПФСКО за основање на градинката „Бисери“ која работи според методот Agazzi и во која реализира повеќе проекти. Учествува во програмата за стручно усовршување„Интеркултурално воспитание“ во 2012 г., во соработка со Универзитетот во Падова, Учителскиот факултет во Загреб, Универзитетскиот институт „Софија“ во Фиренца, Меѓународното училиште на педагошки науки (СИСФ) во Венеција, Институтот „Агаци“ од Бреша, Независниот универзитет од Барселона и Детската  градинка „Зрака сунца“ од Крижевци. Учествувала на повеќе меѓународни конгреси. Објавила повеќе оригинални научноистражувачки трудови. Автор и коавтор е на неколку книги.

   Д-р Владимир Талевски

talevskiv@yahoo.com
blak_sk@yahoo.com

Проф. д-р Владимир Талевски е роден 1956 г. во Битола. Во 1981 г. дипломирал на ФМУ во Скопје, на Отсекот за музичка теорија и педагогија. Магистерските студии од областа на музичката педагогија – методика на музичката настава, ги завршува во 2006 г. Докторира во 2010 г. на ФМУ во Скопје. Од 1981 до 2006 г. работи во ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“ во Скопје како клавирски корепетитор во Балетскиот оддел, а потоа како професор по предметите Теорија на музиката и Хармонија. Од 2006 г. работи на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје и предава предмети од областа на музичката уметност. Од 1981-1988 г. работи како помошен диригент и корепетитор со женскиот младински хор и детскиот хор „Развигорче“, при домот на младите „25 Мај“ – Скопје. Учествувал во голем број проекти и наставни програми од областа на музичкото образование. Автор е на повеќе учебни помагала и учебници од областа на стручните музички предмети за средно музичко образование (музичка теорија и хармонија). Има објавено универзитетски учебници: „Основи на музичката теорија“, „Методика на музичкото образование за одделенска и предучилишна група“ и др. Бил учесник во државни и меѓународни проекти. Има објавено голем број трудови во различни научни списанија, а  учествувал и на голем број домашни и меѓународни конференции во Хрватска, Србија, Бугарија, Грција, Холандија, Албанија итн.

   Д-р Марјан Малцев

marjanmalcev@gmail.com

Проф. д-р Марјан Малцев е роден 1959 г. во Скопје. Дипломирал на Факултетот за физичка култура во Скопје, магистрирал во 1993 г. на Универзитетот во Нови Сад, Р Србија, а докторирал во 2001 г. на Факултетот за физичка култура во Скопје. Од 1984-1993 г. работи во Државното училиште за  физичка култура „Методи Митевски – Брицо“, од 1993-2004 г. на Факултетот за физичка култура во Скопје – ЦФО. Од 2004 г. е вработен на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје. Бил тренер на неколку ракометни екипи во Република Македонија. Досега има објавено повеќе од 100 научни и стручни трудови во домашни и странски списанија. Бил раководител на два домашни научноистражувачки проекти и учесник во повеќе други проекти. Во рамките на ЕRASMUS+ програмата бил раководител на одделот за Македонија на проектот EMIS-ERASMUS кој се реализира во соработка со 12 eвропски универзитети – носител, Универзитетот Безансон во Франција (2016). Во рамките на ЕRASMUS+ PЕTE-проектот, по нивна покана, бил предавач на Uludag University, Turkey (2016). Тој е национален делегат на Р Македонија во FIEP и член на FIEP (Europe Special Committe for Interinstitutional Cooperation and Partnership). Има објавено 8 практикуми, 3 учебници и една книга.

   Д-р Билјана Глигорова

gligorova@gmail.com

Проф. д-р Билјана Глигорова е родена 1974 г. во Скопје. Основно и средно образование завршила во Скопје, а во 1993/1994 г. се запишала на Медицинскиот факултет при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Дипломирала во 1999 г., а на последипломски студии на Медицинскиот факултет во Скопје (насока Хигиена со медицина на трудот) се запишала во 2000 г. Во 2005 г. ја одбранила својата магистерска теза и се стекнала со титулата магистер на медицински науки. Докторски студии запишала на Медицинскиот факултет при Универзитетот во Ниш, Република Србија, каде што докторирала во 2010 г. и се стекнала со звањето доктор на медицински науки. Во 2000 г. е ангажирана како демонстратор по предметот Хигиена на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје. Истата година е избрана за помлад асистент, а во 2005 г. за асистент по предметот Хигиена. Во 2010 г. е избрана за доцент на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, а во 2015 г. за вонреден професор. Во текот на своето долгогодишно работење има објавено голем број трудови, а учествувала и на значајни семинари, симпозиуми и конгреси од областа на педагошките и на медицинските науки.

   Проф. д-р Зоран Михајловски 

zoranklaus@yahoo.com

Проф. д-р Зоран Михајловски (роден 1963 г. во Куманово) е психолог чиишто потесни стручни интересирања се движат во подрачјата на психологијата на уметноста и уметниците (особено од областа на музичката уметност) и психологијата на интелигенцијата и когнитивните способности, а се профилира и во подрачјето на софтверската статистичка обработка на податоци. Дипломирал психологија на Филозофскиот факултет во Скопје (1989), каде што и магистрирал (2003) и докторирал (2010), на тематика од областа на психологијата на личноста на музичките уметници. На Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје е од 1998 година, со повеќегодишно претходно искуство на психолог од военото воздухопловство и армиската аналитика. На Факултетот ги предава предметите од психолошката група (Психологија на личноста, Развојна психологија, Педагошка психологија, Психологија на интелигенцијата и умствените способности), а држи настава по психологија и на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Пишува и објавува трудови од областа на психологијата во реномирани стручни списанија, редовно учествува на меѓународни стручни собири, конгреси и семинари, менторира дипломски и магистерски трудови (акредитиран е и за ментор на докторски дисертации), учествува во повеќе научноистражувачки и проекти од апликативна природа. Член е или претседател на различни административни тела и комисии при Факултетот

   Проф. д-р Леонора Јегени

leonora.jegeni@hotmail.com

Проф. д-р Леонора Јегени е родена 1966 г. во Скопје каде што завршила основно и средно образование. Дипломира на Педагошката академија, на групата Одделенска настава. Своето образование го дооформила на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје. Во 2003 г. е избрана за помлад асистент на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, по предметите Методика на наставата по ЗПО, ЗП и ЗО, за групата Одделенска настава на албански наставен јазик, Методика на воспитно-образовната работа по ЗПО, за групата Предучилишно воспитание на албански наставен јазик и Педагошка практика за двете наставни групи на албански наставен јазик. Истовремено, се запишала на постдипломски студии на Педагошкиот факултет во Битола каде што го одбранила магистерскиот труд на тема: Улогата на прашањата на воспитаникот во сознавањето на природата и општеството и се стекнала со научен степен магистер по педагогија во областа на методиките. Во 2010 г. на Педагошкиот факултет во Битола ја одбранила докторската дисертација на тема: Квалитетот на прашањата во наставата по природа и општество. Во 2015 г. е избрана за вонреден професор на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје. Има објавено голем број стручно-научни трудови во земјата и во странство. Учествувала на повеќе научни собири и семинари. Автор и коавтор е на трудови и на книги

   Проф. д-р Флорина Шеху

florshehu@yahoo.com

Проф. д-р Флорина Шеху е родена 1967 г. во Гостивар. Дипломира на Институтот за педагогија при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. На истиот институт магистрира во 2004 г., а докторира во 2010 г. и се стекнува со звањето доктор по педагошки науки. Од 1991-1993 г. работи како воспитувач во предучилишната установа „Фидани“ во Скопје, од 1993-1997 г. работи како виш самостоен советник во Министерството за образование и наука, а од 1997 г. работи на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје. Како вонреден професор предава предмети од областа на педагогијата, методологијата на истражувањето и дидактиката на прв, втор и трет циклус студии. Учествува во голем број меѓународни и национални научноистражувачки проекти (САД, Данска, Белгија, Италија, Бугарија, Турција, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора итн.) како истражувач, обучувач, евалуатор, ревизор, ментор, консултант. Учествува во изготвувањето на национални програми, стратегии, стандарди и модули за предучилишно, основно, средно и високо образование. Посебен фокус на интерес ѝ се подрачјата на инклузивно, мултикултурно, интеркултурно, интегрирано, социјално, семејно образование и комуникација. Коавтор е на 17 прирачници за предучилишно, основно и средно образование, наменети за воспитувачи, наставници, професори, деца, ученици и родители. Учествува на низа меѓународни и национални конференции и симпозиуми.

   Проф. д-р Лулзим Алиу

lulialiu@yahoo.com
aliu@pfsko.ukim.edu.mk

Проф. д-р Лулзим Алиу е роден 1977 г. во Кичево. Основното и средното образование ги завршил во Кичево, а студиите по албански јазик и книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје. Магистерската тема под наслов: Јазикот во народните албански песни од кичевскиот регион ја одбранил во 2006 г. на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, а во 2011 г. на истиот факултет ја одбранил докторската дисертација со наслов: Глаголот во преведените романи на Исмаил Кадаре од албански на македонски јазик и се здобил со звањето доктор на филолошки науки. Од 1999-2000 г. работи како професор во основното училиште „Санде Штерјоски“ во Кичево. Од 2000 г. е овластен судски преведувач од албански на македонски јазик и обратно. Од 2009 г. е ангажиран на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје како наставник за предмети од областа на методиката и литературата за деца. Во 2016 г. е избран во звањето вонреден професор. Во периодот 2014-2016 г. е раководител на групата Предучилишно воспитание на втор циклус студии, а во периодот 2017-2019 г. е раководител за трите студиски групи на вториот циклус студии при Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје. Автор е на книгите: „Metodika e mësimdhënies së gjuhës shqipe në ciklin e ulët të arsimit fillor“ (2013) и „E folmja e rrethit të  Kërçovës“ (2011).

   Проф. д-р Елизабета Бандиловска

beti.bandilovska@gmail.com

Проф. д-р Елизабета Бандиловска е родена 1973 г. во Ресен. Дипломира на Филолошкиот факултет во Скопје, на групата Македонски јазик и јужнословенски јазици во 1996 г. На истиот факултет магистрира во 2004 г., а научниот степен доктор по филолошки науки го стекнува во 2011 г. Од 2000-2014 г. работи како надворешен соработник во ИМЈ „Крсте Мисирков“ во Скопје на проектот „Толковен речник на македонскиот јазик“. Како коавтор се јавува во шесте тома на Речникот. Oд 2004-2010 г. работи како асистент-надворешен соработник на Филолошкиот факултет во Скопје. Од 2006 г. работи на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје како асистент, а од 2011 г. како професор и предава предмети од областа на македонскиот јазик. Раководи со втор циклус студии по Библиотекарство од 2015-2016 г. Раководителка е на Институтот за предучилишно воспитание во периодот 2016-2020 г. Член е на Советот за македонски јазик при Министерството за култура во периодот 2017-2021 г. Автор е на две книги од областа на македонската лексикологија. Коавтор е на два учебници од областа на македонскиот јазик. Има објавено голем број научни трудови во домашни и меѓународни научни списанија и зборници. Учествувала на повеќе домашни и меѓународни научни конференции во земјава и странство. Добитник е на државната награда „Гоце Делчев“ за 2015 г.

   Проф. д-р Љуљзим Адеми

ademi@pfsko.ukim.edu.mk
ademilulzim@yahoo.com

Проф. д-р Љуљзим Адеми е роден 1971 г. во Скопје. Дипломира на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, на групата Албански јазик и книжевност во 1995 г. На истиот факултет магистрира во 2005 г., а со научниот степен доктор по филолошки науки се стекнува во 2011 г. Од 1997 г. работи како помлад асистент на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, од 2006 г. како асистент, а од 2012 г. како професор и предава предмети од областа на албанскиот јазик и методиката на јазикот. Член е на Деканатската управа во периодот 2012-2016 г. како раководител на Институтот за предучилишно воспитание, а во периодот 2016-2020 г. како раководител на Институтот за одделенска настава. Учесник, изготвувач, член, обучувач, евалуатор, супервизор, ментор итн. на многубројни проекти од национален и од меѓународен карактер, како „Тулкид“, „Со читање и пишување до критичко мислење“, „Образование за социјална правда“, ПРЕЦЕДЕ, „Социјални вештини и компетенции“, „Мозаик“, „Со читање до лидерство“ и др. Има објавено голем број научни трудови во домашни и меѓународни научни списанија и зборници. Учествувал на голем број домашни и меѓународни научни конференции во земјава и странство (Стара Загора, Пула, Пореч, Опатија, Едрене, Лерин, Корча, Скадар итн.).

   Проф. д-р Сузана Котовчевска

suzana_kot@yahoo.com

Проф. д-р Сузана Котовчевска е родена 1961 г. во Прилеп. Дипломира на Филозофскиот факултет во Скопје каде што ги завршила и магистерските студии. Со научниот степен доктор по историски науки се стекнува во 2006 г., исто така,  на Филозофскиот факултет во Скопје. До 2010 г. работи како раководител во Градската библиотека „Браќа Миладиновци“ во Скопје. Од 2011 г. е доцент на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, а во 2016 г. е избрана за вонреден професор. Предава предмети од областа на библиотекарството и на културната историја. Била раководителка на Институтот за библиотекарство во периодот 2012-2016 г. Покрај педагошката, се занимава и со научноистражувачка дејност. Зема учество на голем број меѓународни конференции во Македонија и во странство (Загреб, Агиа Триада, Банско, Едирне, Стара Загора итн.) Во текот на својот професионален развој има објавено седум книги од областа на библиотекарството и на културната историја на Македонија, како и голем број научни трудови во релевантни меѓународни и домашни списанија од соодветната област. Била учесник и раководител на неколку научни проекти.

   Проф. д-р Виолета Мартиновска

vikimmk@yahoo.com

Проф. д-р Виолета Мартиновска е родена 1970 г. во Скопје. Дипломирала (1993), магистрирала (2003) и докторирала (2007) на Филолошки факултет „Блаже Конески“ – Скопје и се стекнала со научен степен доктор на филолошки науки. Одбранила втора докторска дисертација на ИНИ – Скопје (2009) и се стекнала со научен степен доктор на историски науки. Работела како гимназиски професор по македонски јазик и литература, медиевист во археографска збирка и збирка за ретки и старопечатени книги во НУБ „Св. Климент Охридски“ – Скопје, стручен рецензент за книги во весникот „Дневник“. Била уредник во списанието „Современост“. Избрана е за асистент на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје во 2011 г., за доцент во 2012 г., за вонреден професор во 2017 г. од областа на книжевноста и библиотекарството. Објавила 18 книги (стручни, критичко-есеистички, роман за деца, стихозбирки) и 330 текста во периодиката. Била раководител на национални научноистражувачки проекти во земјата и странство. Се профилира како романсиер, раскажувач, поетеса, книжевен критичар. Член е на уредувачкиот одбор на меѓународно електронско списание „Медиевал“. Била рецензент и промотор на повеќе монографии, претседател на Првата научна средба „Св. Климент Охридски“, претседател на „Македонскиот мултикултурен клуб“. Почесен член е на ЦОУ „Рајко Жинзифов“. Автор е на повеќе изложби на словенски ракописи.

   Проф. д-р Аријан Скука

askuka@pfsko.ukim.edu.mk

Проф. д-р Арјан Скука е роден 1971 г. во Скопје. Во 1995 г. дипломира, а во 2004 г. магистрира на насоката Компјутерска техника и информатика на Електротехничкиот факултет при УКИМ во Скопје. Докторира во 2007 г. во областа информатика на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот во Тирана. Професионалната кариера ја започнува во 1995 г. во компјутерскиот центар на телевизија А1. Од 1997 г. работи на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје. Во периодот 2007 – 2012 г. е раководител на Катедрата за магистерски студии по информатика на Државниот универзитет во Тетово. Од 2012-2016 г. предава на Катедрата за софтверско инженерство при Универзитетот во Измир, Турција. Автор е на повеќе научни трудови објавени во национални и меѓународни списанија и зборници. Има објавено два универзитетски учебника и две збирки на задачи од областа на програмирањето. Учествувал на повеќе научни конференции и собири во Македонија и во странство (Истанбул, Измир, Копенхаген, Малме, Загреб, Тирана, Белград, Софија и др.). Бил вклучен во повеќе национални и меѓународни проекти (Темпус, Еразмус КА2 и др.). Бил член на Националната комисија за стручен испит за наставниците по информатика. Има организирано меѓународни олимпијади по информатика во Измир и во Истанбул на кои учествувале репрезентациите на Македонија, Турција, Азербејџан, Туркменистан и др.

   Проф. д-р Душка Матевска

dmatevska@hotmail.com
matevska@pfsko.ukim.edu.mk

Проф. д-р Душка Матевска е родена 1966 г. во Штип. Дипломирала и магистрирала на Институтот за историја на уметноста со археологија при Филозофскиот факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Со научниот степен доктор по социолошки науки се стекнува во 2005 г. на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања при УКИМ. Од 2004-2006 г. работи како предавач на Факултетот за јавна администрација и политички науки и на Факултетот за обука на наставници при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Во 2006 г. е избрана за доцент на Факултетот за јавна администрација и полички науки. Од 2014-2016 г. работи како академски советник за проекти на Институтот Макс ван дер Штул при Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово. Во 2016 г. е избрана за вонреден професор на Универзитетот „Евро-Балкан“ во Скопје, а истата година е избрана и за декан на Факултетот за студии на Југоисточна Европа при истиот универзитет. Од 2017 г. е вработена на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје за предмети од областа на социологијата. Учествувала на голем број меѓународни конференции и светски конгреси на социолошките асоцијации (ISA, ESA, IIS, ISSR). Има објавено две монографии и голем број научни трудови во релевантни научни списанија и зборници.Top of Form

   Проф. д-р Методи Главче

mglavche@gmail.com

Проф. д-р Методи Главче е роден 1968 г. во Р Албанија. Дипломира на Природно-математичкиот факултет во Тирана. Магистерските студии ги завршува во 2005 г. на Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и се стекнува со звањето магистер на математички науки. Со научниот степен доктор по педагогија од областа на методиките се стекнува во 2013 г. на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола. Во пероидот 1995-1997 г. работи како професор по математика во гимназија во Корча, Албанија. Од 1998-2003 г. работи како помлад асистент на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Фан С. Ноли“ во Корча. Во периодот 2006-2007 г. работи како соработник за средно образование при Одделението за образование на Град Скопје. Од 2007-2009 г. работи како асистент на Факултетот за информатика при Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип. Од 2013 г. е доцент на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје за предметите: Методика на настава по математика и Методика на воспитно-образовна работа по математика. Покрај педагошката, се занимава и со научноистражувачка дејност. Учествува на голем број меѓународни конференции во Македонија и странство. Има објавено голем број научни трудови во релевантни меѓународни и домашни списанија. Автор е на осум книги од областа на методиката на наставата по математика и на математичкото образование.

   Проф. д-р Јета Старова Мехмети

jetastameh@gmail.com

Проф. д-р Јета Старова Мехмети е родена 1983 г. во Скопје. Основно музичко образование завршува на Парискиот конзерваториум „Франсис Пуланк“. Средно музичко образование завршува во ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“ во Скопје. Потоа продолжува во Париз каде што студира и дипломира на Националниот музички конзерваторуим „Алфред Корто“, во класата на светски познатиот флејтист и педагог Пјер-Ив Арто. Во текот на студиите во Париз членува во Парискиот оркестар на флејти. Магистрира на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Докторира на Универзитетот „Евробалкан“ во Скопје. Учествува на многу мастер класи и семинари раководени од светски солисти и професори. Добитник е на бројни награди на државни и меѓународни натпревари. Има издадено два компакт-диска. Настапува со рецитали во Македонија, Европа и САД и како солист со Македонската филхармонија, Оркестарот на МОБ и Мандолинскиот оркестар при МКЦ. Од 2010 г. работи на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје и го предава предметот Основи на музичкото образование со музички инструмент. Претходно работела и како хонорарен професор по флејта при ДМБУЦ „Илија Николовски – Луј“ и на Факултетот за уметности при Државниот универзитет во Тетово. Учествувала на неколку конференции во државата и пошироко и има објавено повеќе стручно-научни трудови од областа.

УПИСИ 2022/2023
Септември Сесија23
______________________

_______________________

_______________________ _______________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________