Студ. парламент
Докторски студии
Доквалификација

_________________________

Информации

септември 2023
П В С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Огласна табла

*Библиотекарство

Студиска програма: Библиотекарство

Звање: магистер по библиотекарство 

Код на предмет  ПРЕДМЕТ Семестар Наставни активности* Кредити Вкупен ангажман**
ЗПБ501 Библиотечни процеси I 80 8 240 (80+160)
ЗПБ502 Библиотеките и ретките книги I 80 8 240 (80+160)
ЗПБ503 Методика на работа во библиотеките I 70 7 210 (70+140)
Изборен предмет од листа бр.1 I 70 7 210 (70+140)
ВКУПНО: I 300 30 900 (300+600)

 

ЛИСТА БР. 1
ИПБ504 Теориите на читањето I        70 7 210 (70+140)
ИПБ505   Социологија на културата и библиотекарсвото I        70 7 210 (70+140)

 *Предавања, вежби, проектни и информациски презентации, тимска работа.

** Наставните активности заедно со другите форми на активности (проектни, самостојни и домашни задачи).                                       

Код на предмет  ПРЕДМЕТ Семестар Наставни активности Кредити Вкупен ангажман
ЗПБ506 Стари ракописи од Македонија II 80 8 240 (80+160)
ЗПБ507 Основи на дескриптивна статистика II 80 8 240 (80+160)
  Изборен предмет од листа бр. 2 II 70 7 210 (70+140)
  Изборен предмет од листата слободни предмети на УКИМ II 70 7 210 (70+140)
  ВКУПНО: II 300 30 900 (300+600)

 

ЛИСТА БР. 2
ИПБ508 Преглед на македонска, албанска и турска книжевност II 70 7 210 (70+140)
ИПБ509 Библиотечни фондови II 70 7 210 (70+140)

 

Код на предмет  ПРЕДМЕТ Семестар Наставни активности Кредити Вкупен ангажман
ЗПБ601 Библиотекарството во XXI век III 60 6 180 (60+120)
ЗПБ602 Библиотеките во образовните институции III 60 6 180 (60+120)
ЗПБ603 Методологија на научно истражувачка работа III 60 6 180 (60+120)
Изборен предмет од листа бр. 3 III 60 6 180 (60+120)
Изборен предмет од листа бр. 4 III 60 6 180 (60+120)
ВКУПНО: III 300 30 900 (300+600)

 

ЛИСТА БР. 3
ИПБ604 Библиотеките и издаваштвото III 60 6 180 (60120)
ИПБ605 Библиотеките и современите информациски текови III 60 6 180 (60+120)
ИПБ606 Основи на инференцијална статистика III 60 6 180 (60+120)

 

ЛИСТА БР. 4
ИПБ607 Преглед на современата книжевност III 60 6 180 (60120)
ИПБ608 Архиви на раритетни збирки III 60 6 180 (60+120)
ИПБ609 Лексикологија и лексикографија III 60 6 180 (60+120)

 

Код на предмет  ПРЕДМЕТ Семестар Наставни активности Кредити Вкупен ангажман
Изборен предмет од листата слободни предмети на УКИМ IV 60 6 180 (60+120)
 Магистерски труд IV

 

24 720
   ВКУПНО: IV   30  900

 

УПИСИ 2022/2023
Септември Сесија23
______________________

_______________________

_______________________ _______________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________