Студ. парламент
Докторски студии
Доквалификација

_________________________

Информации

септември 2023
П В С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Огласна табла

Дејност

Дејност на Факултетот

Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје, во рамките на интегрираниот државен универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, е најголема образовна и истражувачка институција во Република Македонија од областа на  образованието на наставници.

Во текот на 21 годишното постоење, Факултетот успешно развива извонредно богата дејност во неколку области:

 • Додипломски студии (прв циклус студии)
 • Последипломски студии (втор циклус студии)
 • Научноистражувачка работа (фундаментални, развојни и применети, домашни и меѓународни проекти)
 • Издавачка дејност (учебници, зборници на трудови, монографии, научни и стручни книги, итн.)
 • Во декември 2016 година се акредитирани и докторски студии (трет циклус студии)

 

Мисија

Патронот на нашиот Факултет, свети Климент Охридски, големиот словенски учител и средновековен писател, творец на Охридската книжевна школа и првиот македонски архиепископ, е наша постојана инспирација и мотив за реализација на сите активности.

Нашата мисија е обезбедување квалитетно и континуирано образование на високостручен наставнички кадар подготвен за реализирање на современ, креативен воспитно-образовен процес во предучилишните установи и во основните училишта, со стекнати компетенции за примена на актуелни светски едукативни стандарди.

Вредности

 • Веруваме и се залагаме за:
 • Непристрасност, објективност, транспарентност и почитување на високите етички норми
 • Постојано иновирање на наставните планови со воведување нови програми и насоки
 • Слобода на креативниот израз и експресија на сопствените ставови
 • Поттикнување на креативноста и иновативноста во реализацијата на современ едукациски процес
 • Континуирано подобрување на квалитетот во реализацијата на наставата и истражувачко-апликативните активности со употреба на најсовремена наставна техника
 • Овозможување стимулативна атмосфера за индивидуален професионален развој
 • Почитување на различноста, обезбедување соработка и поддршка помеѓу различните етнички групи
 • Изградување на сопствена препознатливост во земјата и во странство

Визија

Визијата на професорите, соработниците и вработените на Педагошкиот  факултет „Св. Климент Охридски“- Скопје  во следните децении  е:

 • Да ја задржи лидерската позиција во високото образование од областа на едукацијата на професори за предучилишно воспитание и одделенска настава.
 • Своите предметни програми уште повеќе да ги доближи кон стандардите за стекнување адекватни знаења, вештини и способности, конкурентни во современиот свет на глобална едукација.
 • Да ја зајакне сопствената соработка со реномирани странски универзитети.
 • Да овозможи развој на различни аспекти од областа на едукацијата и да учествува во реализацијата на научноистражувачки и апликативни проекти во земјава и во странство.
УПИСИ 2022/2023
Септември Сесија23
______________________

_______________________

_______________________ _______________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________