Студ. парламент
Докторски студии
Доквалификација

_________________________

Информации

септември 2023
П В С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Огласна табла

Предучилишно воспирание.

ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ

Втор циклус на студии (60 кредити)

I СЕМЕСТАР

Код на предмет Предмет Семестар Наставни активности Кредити Вкупен ангажман
ЗП/М-1 Методологија на научното истражување I 75 5 150 (75+75)
ЗП/М-2 Предучилишен курикулум I 75 5 150 (75+75)
ЗП/М-3 Група и групна динамика I 75 5 150 (75+75)
  Изборен предмет од групата Б. 1 (студентот бира еден предмет) I 75 5 150 (75+75)
  Изборен предмет од групата Б. 2 (студентот бира еден предмет) I 75 5 150 (75+75)
ИП/М-У Изборен предмет од Универзитетската листа на слободни изборни предмети I 75 5 150 (75+75)
  ВКУПНО: I 450 30 900 (300+600)

 II СЕМЕСТАР 

Код на предмет Предмет Семестар Наставни активности Кредити Вкупен ангажман
  Изборен предмет од групата Б. 2 (студентот бира еден предмет) I 75 5 150 (75+75)
МТПВ Магистерски труд I   25 750
  ВКУПНО:     30 900

  

Изборни предмети од групата Б. 1

Код на предмет Предмет Наставни активности Кредити Вкупен ангажман
ИП/МБ1-1 Етиката во образованието 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ1 -2 Психологија на учењето 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ1 -3 Современи модели на предучилишно воспитание 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ1 -4 Недискриминаторско дејствување 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ1 -5 Развој и квалитет на предучилишните институции 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ1 -6 Интеркултурно образование 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ1 -7 Професионален развој на воспитувачот 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ1 -8 Соработка со семејството 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ1 -9 Дизајн и евалуација на дидактички средства 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ1 -10 Структуирање на Монтесори занимална 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ1 -11 Еколошки пристапи во образованието 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ1 -12 Здравственото воспитание на воспитно-образовниот кадар 75 5 150 (75+75)

 

Изборни предмети од групата Б. 2

Код на предмет Предмет Наставни активности Кредити Вкупен ангажман
ИП/МБ2-1 Методско моделирање на воспитно-образовната работа по култура на говорот 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ2 -2 Рано учење на мајчиниот јазик 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ2 -3 Дијалектите и стандардниот

македонски јазик

75 5 150 (75+75)
ИП/МБ2 -4 Развој на правоговорот во предучилишниот период 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ1 -5 Методско моделирање на воспитно-образовната работа по математика 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ2 -6 Креирање на средина за учење на математика 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ2 -7 Реалистично математичко образование 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ2 -8 Основи на дескриптивната статистика 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ2 -9 Методско моделирање на воспитно-образовната работа по природа и општество 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ2 -10 Истражувачки активности во природата 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ2 -11 Методско моделирање на воспитно-образовната работа по физичко воспитание 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ2 -12 Стандардите за моторички развој во предучилишното воспитание 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ2 -13 Методско моделирање на воспитно-образовната работа по музичко воспитание 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ2 -14 Истражувања од областа на музичкото воспитание 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ2 -15 Методско моделирање на воспитно-образовната работа по ликовно воспитание 75 5 150 (75+75)
ИП/МБ2 -16 Уметноста во курикулумот за предучилишни установи

 

 

 

 

 

 

УПИСИ 2022/2023
Септември Сесија23
______________________

_______________________

_______________________ _______________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________