Студ. парламент
Докторски студии
Доквалификација

_________________________

Информации

септември 2023
П В С Ч П С Н
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Огласна табла

Одделенска настава.

Втор циклус на студии (60 кредити)
2012

I СЕМЕСТАР 

Код на предмет Предмет Наставни активности Кредити Вкупен ангажман
ЗО/М-1 Методологија на научното истражување 75 5 150 (75+75)
ЗО/М-2 Современи едукативни тенденции во одделенската настава 75 5 150 (75+75)
ЗО/М-3 Дидактички одредби на курикулумот 75 5 150 (75+75)
  Изборен предмет од групата Б. 1 (студентот бира еден предмет) 75 5 150 (75+75)
  Изборен предмет од групата Б. 2 (студентот бира еден предмет) 75 5 150 (75+75)
ИО/М-У Изборен предмет од Универзитетската листа на слободни изборни предмети 75 5 150 (75+75)
  ВКУПНО: 450 30 900 (300+600)

 II СЕМЕСТАР 

Код на предмет Предмет Наставни активности Кредити Вкупен ангажман
  Изборен предмет од групата  Б. 2 (студентот бира еден предмет) 75 5 150 (75+75)
МТОН Магистерски труд   25 750
  ВКУПНО:   30 900

 Изборни предмети од групата Б. 1

Код

на предмет

Предмет Наставни активности Кредити Вкупен ангажман
ИО/МБ1-1 Етиката во образованието 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ1 -2 Менаџмент на група 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ1 -3 Конструирање на и оценување со тестови на знаење 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ1 -4 Психологија на учењето 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ1 -5 Алтернативни училишта 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ1 -6 Општеството и образованието 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ1 -7 Професионален развој на одделенскиот наставник 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ1 -8 Соработка со семејството 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ1 -9 Современи тенденции во педагошката комуникација 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ1 -10 Структуирање на Монтесори училница 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ1 -11 Еколошки пристапи во образованието 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ1 -12 Зравственото воспитание на воспитно-образовниот кадар 75 5 150 (75+75)

 

Изборни предмети од групата Б. 2 

Код на предмет Предмет Наставни активности Кредити Вкупен ангажман
ИО/МБ2-1 Методски модели на наставата по македонски/ албански/ турски јазик и функционалната писменост 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ2 -2 Креативноста во слободните активности во наставата по македонски/ албански/ турски јазик 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ2 -3 Дијалектот и стандардниот македонски јазик 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ2 -4 Истражувања во областа на јазикот и културата на говорот 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ2 -5 Интеркултурна детска литература 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ2 -6 Лексичка семантика 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ2 -7 Ортографија и ортоепија во одделенската настава 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ2 -8 Методско моделирање на наставата по математика 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ2 -9 Креирање на средина за учење на математика 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ2 -10 Реалистично математичко образование 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ2 -11 Основи на дескриптивна статистика 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ2 -12 Методско моделирање на наставата по природа и општество 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ2 -13 Наставни екскурзии и училиште во природа 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ2 -14 Методски моделирање на наставата по физичко образование 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ2 -15 Истражувања во физичкото образование 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ2 -16 Методски модели на наставата по музичко образование 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ2 -17 Истражувања од областа на музичкото образование 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ2 -18 Методско моделирање на наставата по ликовно образование 75 5 150 (75+75)
ИО/МБ2 -19 Ликовни содржини и изразување преку ликовни материјали 75 5 150 (75+75)

 

 

 

 

 

 

 

УПИСИ 2022/2023
Септември Сесија23
______________________

_______________________

_______________________ _______________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________