Прв циклус студии
Докторски студии
Доквалификација

_________________________

декември 2018
П В С T П С С
« Ное    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Огласна табла

По повод патрониот празник на нашиот Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје на 23 мај 2018 г. ќе го организира Вториот поетски студентски фестивал „На крилата на зборот“.

ПОЧИТУВАНИ СТУДЕНТИ! 

По повод патрониот празник на нашиот Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје на 23 мај 2018 г. ќе го организира Вториот поетски студентски фестивал „На крилата на зборот“.

Право на учество на Фестивалот имаат сите студенти од Педагошкиот факултет, но и од сите други факултети и универзитети од Република Македонија, кои студираат и/или пишуваат на македонски, албански, турски, српски или на некој друг јазик што се зборува во Република Македонија.

Темата на која може да пишувате е ваш слободен избор.

Сите пријавени студенти ќе настапат со своја поетска творба на Фестивалот, а поетските и другите книжевни творби ќе бидат објавени во литературниот алманах „На крилата на зборот“.

Ве замолуваме Вашите поетски и други книжевни творби (најмногу до три) да ги испратите најдоцна до 1 мај 2018 г. на следниве е-адреси: beti.bandilovska@gmail.com или ademilulzim@yahoo.com

 

Ги очекуваме Вашите поетски творби!

Од Организацискиот одбор

 

TË NDERUAR STUDENT! 

Me rastin e festës së patronit të Universitetit tonë “Sh. Kirili dhe Metodi” në Shkup, Fakulteti Pedagogjik “Sh. Kliment Ohridski” – Shkup më 23 maj 2018 për herë të dytë do ta organizojë Festivalin poetik studentor “Në krahët e fjalës”.

Të drejtë të pjesëmarrjes kanë të gjithë studentët e Fakulteteve Pedagogjike, por edhe student të fakulteteve dhe universiteteve të tjerë të Republikës së Maqedonisë, të cilët studiojnë dhe/ose shkruajnë në gjuhë maqedonase, shqipe, turke, serbe ose ndonjë gjuhë tjetër që flitet në Republikën e Maqedonisë.

Tema për të cilën do të shkruani është zgjedhja juaj e lirë

Të gjithë studentët do të paraqiten me veprën e tyre në festival, kurse krijimet letrare të tyre do të publikohen në almanakun letrar “Në krahët e fjalës”.

Ju lusim që krijimet tuaja letrare (më së shumti deri në tre) të dërgoni më së voni deri më 1 maj 2018 në e-adresat vijuese: beti.bandilovska@gmail.com ose ademilulzim@yahoo.com

 

I presim veprat tuaja letrare!

 

Değerli Öğrencilerimiz,

Üsküp “Aziz Kiril ve Metodij” Üniversitesi’nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, “Aziz Kliment Ohridski” Fakültesi 23.05.2018 tarihinde “Kelimenin Kanatları” adlı ikinci şiir festivalini düzenleyecektir.
Bu festivale, Pedagoji Fakültesi öğrencileri yanısıra Makedonya Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren diğer fakülte öğrencileri de katılabilirler.
Festivale şiirleri ve edebi yazıları ile katılacak öğrenciler, bu eserlerini Makedonca, Arnavutça, Türkçe, Sırpça ya da Makedonya’da konuşulan başka bir dilde yazabilirler.
Öğrenciler, edebi yazılarının konularını kendileri seçebilirler.
İlana katılan tüm öğrenciler, festivalde edebi yazılarını kendiler okuyacaktır. Festivalimizi süsleyecek olan eserleriniz, “Kelimenin Kanatları” adlı almanakta yayınlanacaktır.
“Kelimenin Kanatları” isimli festivalimize katılımınızı bekler, edebi yazılarınızı beti.bandilovska@gmail.com ya da ademilulzim@yahoo.com adreslerine, en geç 1.05.2018 tarihine kadar göndermenizi rica ederiz.

 

Düzenleme Kurulu

 

Nga këshilli organizues

______________________

_______________________

_______________________ _______________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________