Прв циклус студии
Докторски студии
Доквалификација

_________________________

декември 2018
П В С T П С С
« Ное    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Огласна табла

Наслови на прифатени магистерски трудови Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ во Скопје

До
Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“

Бр.09-306/1
22.3.2018год.

 

ПРЕДМЕТ: Доставување на наслови на прифатени магистерски трудови Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ во Скопје

Ве молиме да го објавите во Билтенот на Универизтетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Прегледот на одобрени наслови на магистерски трудови на студентите од втор циклус на студии на Педагошкиот факултет „Св Климент Охридски“ во Скопје, прифатени на седницата на Наставно-научниот совет одржан на 21.3.2018 година согласно следниот

ПРЕГЛЕД

Ред.

Бр.

Име и презиме на кандидатот Назив на тема Име и презиме на менторот Датум и бр.на Одлука од ННС за прифаќање на темата
На македонски јазик На англиски јазик
1 Фатма Аземовска „Библиотеките-успешен модел за развој на учениците Роми“ “Libraries – successful model for development of the Roma students“ Проф.д-р Благица Петковска 02-266/11 од 21.3.2018
2 Елена Мојсовска „Анализа на перцепциите и односот на читателите за библиотеките во основните училишта-општина Аеродром (Скопје)“ “Analysis of the perceptions and relations of the reader toward the libraries in the elementary schools – Municipality od Aerodrom“ Проф.д-р Елизабета Бандиловска 02-266/10 од 21.3.2018
3 Ана Андоновска „Стратегии, техники и вештини за развивање на просоцијалното однесување кај ранливата категорија деца во основните училишта“ “Stratagies, skills and technigues for the development of prosocialbehavior in vulnerable children in primary school“ Проф. д-р Розалина Попова-Коскарова 02-266/9 од 21.3.2018
4 Роза Костеска „Компетенциите за саморефлексија кај воспитувачот и професионалното усовршување во предучилишното воспитание и образование“ “The competences for self-reflection and prefessional development of the educator in pre-school education and upbringing“ Проф. д-р Татјана Котева-Мојсовска 02-266/8 од 21.3.2018
5 Емире Адеми „Ефективни стратегии и техники на комуникација на наставниците со учениците од одделенска настава“ “Effective strategies and techniques for elementary school teacher – student communication“, Проф. д-р Флорина Шеху 02-266/7 од 21.3.2018
6 Бурхан Салији „Современиот третман на формите и средствата на комуникација на наставниците од одделенска настава со родителите“ “The contemporary treatment of forms and tools of communication of elementary schools techers with parents“ Проф. д-р Флорина Шеху 02-266/6 од 21.3.2018
7 Елзина Полику „Квалитетот на интеракцијата на натавниците со учениците од одделенска настава“ “The quality of interaction  of teachers with students of elementary  education“ Проф. д-р Флорина Шеху 02-266/5 од 21.3.2018

Скопје, 21.3.2018 год.

 

 

Со почит,

                                                                               Декан,
Проф. д-р Емиљ Сулејмани

______________________

_______________________

_______________________ _______________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________