Студ. парламент
Докторски студии
Доквалификација

_________________________

март 2019
П В С T П С С
« Дек    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Огласна табла

РАСПОРЕД ЗА ПЕДАГОШКИ СТАЖ – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2017/18 година

РАСПОРЕД ЗА ПЕДАГОШКИ СТАЖ – ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 2017/18 година
ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА (македонски јазик)РЕДОВНИ СТУДЕНТИ
ООУ„ВЛАДО ТАСЕВСКИ“

 

Група Р.б. С Т У Д Е Н Т: Педагошкиот стаж ќе се се реализира секоја СРЕДА,

почнувајќи од 15.3. до 10.5.2018 г.

1 1  

Kaзакова Ема 11261

 

    МЕНТОР НАСТАВНИК

 

Весна Масти, Викторија Кочовска (IV одд.)

 

14.03. до 11.4.2018 г.
2 Анастасовска Симона 11044

 

Рената Младенова-Елек
Магдалена Божиноска Палковска (
I-а одд.)

 

18.4-9.5.2018 г.   
3  

Батиловиќ Амра 11047

 

4 Дациќ Омеровиќ Хелмина 1123

 

МЕНТОР ПРОФЕСОР

ПРОФ. Д-Р ВЕСНА МАКАШЕВСКА

 

Група Р.б. С Т У Д Е Н Т: Педагошкиот стаж ќе се се реализира секоја СРЕДА,

почнувајќи од 15.3. до 10.5.2018 г.

2 1  

Цветкоска Марија 11062

 

МЕНТОР НАСТАВНИК

Бојана Кузмновска

(IV одд.)

 

 

14.03. до 11.4.2018 г.
2  

Цветкоска Симона  11046

 

Јованка Трпкова, Лина Матевска (I-б одд.) 18.4-9.5.2018 г.   
3  

Тасеска Благица 11061

 

    МЕНТОР ПРОФЕСОР

ПРОФ. Д-Р ВЕСНА МАКАШЕВСКА

Група Р.б. С Т У Д Е Н Т: Педагошкиот стаж ќе се се реализира секоја СРЕДА,

почнувајќи од 15.3. до 10.5.2018 г.

3 1  

Митрова Маринела 11050

 

МЕНТОР НАСТАВНИК

Мирјана Андреска

(Vа одд.)

 

 

14.03. до 11.4.2018 г.
2 Николовска Марија 11053

 

Елена Несторовска,               Наташа Стефановска

(II – а одд.)

18.4-9.5.2018 г.   
3  

Ристовска Ивана  11065

 

4 Величковска Тијана 11060

 

МЕНТОР ПРОФЕСОР

ПРОФ. Д-Р ВЕСНА МАКАШЕВСКА

 

Група Р.б. С Т У Д Е Н Т: Педагошкиот стаж ќе се се реализира секоја СРЕДА,

почнувајќи од 15.3. до 10.5.2018 г.

4 1  

Митова Сара 11049

 

МЕНТОР НАСТАВНИК

 

Снежана Јовковска

(V –б) одд.

14.03. до 11.4.2018 г.
2 Спасеска Маја  11069

 

Светлана Јурукова,          Александра Николиќ

(II – б одд.)

18.4-9.5.2018 г.   
3  

Петрушевска Тамара 11052

 

    МЕНТОР ПРОФЕСОР

ПРОФ. Д-Р ВЕСНА МАКАШЕВСКА

 

НАПОМЕНА: Вонредните студенти и студентите од проектот 30/35, педагошкиот стаж можат да го реализираат во                     (училиште-градинка), во местото каде што живеат или работат, по сопствен избор.

 

ПРЕДУЧИЛИШНО ВОСПИТАНИЕ (македонски јазик)РЕДОВНИСТУДЕНТИ
ЈУОДГ„РАСПЕАНА МЛАДОСТ“

 

Група Рб С Т У Д Е Н Т:  

Педагошкиот стаж ќе се се реализира секој ПОНЕДЕЛНИК И СРЕДА,

почнувајќи од 16.3. до 27.4.2018 г.

1 1  

Јулијана Живановиќ    11111

 

16.3-26.3.2018 г.

Голема група

30.3.-16.4.2018 г.

 

2  

Александра Златановска 11231

 

3 Андријана Кузмановска 11108 МЕНТОР ПРОФЕСОР

ПРОФ. Д-Р ВЕСНА МАКАШЕВСКА

 

Група Рб С Т У Д Е Н Т:  

Педагошкиот стаж ќе се се реализира секој ПОНЕДЕЛНИК И СРЕДА,

почнувајќи од 16.3. до 27.4.2018 г.

2 1  

Магдалена Арџанлиева    11121

 

16.3-26.3.2018 г.

Голема група

30.3.-16.4.2018 г.

 

2  

Далиборка Гурева 11117

 

    МЕНТОР ПРОФЕСОР

ПРОФ. Д-Р ВЕСНА МАКАШЕВСКА

 

НАПОМЕНА: Вонредните студенти и студентите од проектот 30/35, педагошкиот стаж можат да го реализираат во (училиште-градинка), во местото каде што живеат или работат, по сопствен избор.

 

Продекан за настава

проф. д-р Весна Макашевска

 

ORARI PËR STAZHIN PEDAGOGJIK – SEMSETRI VEROR 2017/2018

GRUPI PËR MËSIM KLASOR (gjuhë shqipe) STUDENT TË RREGULLT

SHFK “25 MAJI”

 

Grupi Nr. rend.  

STUDENTI:

Stazhi pedagogjik do të realizohet çdo TË MËRKURË, duke filluar nga 15.03.2018
 

1.

1. Zemrije Ademi 11076 MENTORI MËSIMDHËNËS

 

15.03. deri më 10.05.2018
2. Atixhe Ajro 11104
3. Mevlan Ameti 10976
4. MENTOR PROFESOR

PROF. DR. LULZIM ADEMI

 

Grupi Nr. rend.  

STUDENTI:

Stazhi pedagogjik do të realizohet çdo TË MËRKURË, duke filluar nga 15.03.2018
 

2.

1. Vjollca Bakiu  11094 MENTORI MËSIMDHËNËS

 

15.03. deri më 10.05.2018
2. Rudina Beqiri 11084
3. Senad Bislimi 11097
4. MENTOR PROFESOR

PROF. DR. LULZIM ADEMI

 

Grupi Nr. rend.  

STUDENTI:

Stazhi pedagogjik do të realizohet çdo TË MËRKURË, duke filluar nga 15.03.2018
 

3.

1. Sibel Demiri 11087 MENTORI MËSIMDHËNËS

 

15.03. deri më 10.05.2018
2. Fatmire Etemi 11089
3. Suejla Idrizovska 11103
4. MENTOR PROFESOR

PROF. DR. LULZIM ADEMI

 

Grupi Nr. rend.  

STUDENTI:

Stazhi pedagogjik do të realizohet çdo TË MËRKURË, duke filluar nga 15.03.2018
 

4.

1. Jehona Imeri 11098 MENTORI MËSIMDHËNËS

 

15.03. deri më 10.05.2018
2. Merale Imeri 11093
3. Nerimane Islami 11099
4. MENTOR PROFESOR

PROF. DR. LULZIM ADEMI

 

Grupi Nr. rend.  

STUDENTI:

Stazhi pedagogjik do të realizohet çdo TË MËRKURË, duke filluar nga 15.03.2018
 

5.

1. Resmije Jakupi 11092 MENTORI MËSIMDHËNËS

 

15.03. deri më 10.05.2018
2. Albana Krasniqi 11090
3. Arta Miftari 11080
4. MENTOR PROFESOR

PROF. DR. LULZIM ADEMI

 

Grupi Nr. rend.  

STUDENTI:

Stazhi pedagogjik do të realizohet çdo TË MËRKURË, duke filluar nga 15.03.2018
 

6.

1. Leonora Ramadani 11172 MENTORI MËSIMDHËNËS

 

15.03. deri më 10.05.2018
2. Meral Rushiti 11083
3. Sizan Sali 11102
4. Bedrija Halilovska 11171 MENTOR PROFESOR

PROF. DR. LULZIM ADEMI

 

Grupi Nr. rend.  

STUDENTI:

Stazhi pedagogjik do të realizohet çdo TË MËRKURË, duke filluar nga 15.03.2018
 

7.

1. Nerxhivan Selmanovska 11085 MENTORI MËSIMDHËNËS

 

15.03. deri më 10.05.2018
2. Besjana Sulejman 11088
3. Xheneta Sulejmani 11095
4. Fatime Sulimani 11081 MENTOR PROFESOR

PROF. DR. LULZIM ADEMI

 

Grupi Nr. rend.  

STUDENTI:

Stazhi pedagogjik do të realizohet çdo TË MËRKURË, duke filluar nga 15.03.2018
 

8.

1. Nurjeta Kaplani 11166  (Korrespodencë) MENTORI MËSIMDHËNËS

 

15.03. deri më 10.05.2018
2. Adrijana Sejdi 11101      (Korrespodencë)
3. Pranvera Shaqiri 11731   (Korrespodencë)
4. Fllanza Shatku 11165      (Korrespodencë) MENTOR PROFESOR

PROF. DR. LULZIM ADEMI

 

Испитна сесија 2019
______________________

_______________________

_______________________ _______________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________