Студ. парламент
Докторски студии
Доквалификација

_________________________

јануари 2019
П В С T П С С
« Дек    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Огласна табла

Покана за доделување на дипломи

Педагошкиот факултет на ден 22.12.2017 година (петок) во 11 часот организира свечено доделување на дипломи во Амфитеатарот на следните дипломирани студенти:

ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ

Име Средно име Презиме Студиска програма и насока Бр.дипл.
Верица Василче Стојкова Одделенска настава 8800
Христина Александар Шенкова Одделенска настава 8807
Биљана Бонде Чанџуковска Одделенска настава 8811
Вилдана Смаил Суљовиќ Одделенска настава 8816
Емилија Драгомир Боровчанска Одделенска настава 8771
Светле Љупчо Костенцовска Одделенска настава 8758
Андријана Андреја Томeвска Одделенска настава 8821
Бранка Велко Анчевска Одделенска настава 8825
Наташа Велимир Тасевска Одделенска настава 8689
Христина Жарко Алексовска Одделенска настава 8799
Кети Илија Зафирова Одделенска настава 8742
Билјана Владан Стојановиќ Одделенска настава 8741
Кети Јовче Барламова Одделенска настава 8681
Александра Лазар Иванова Одделенска настава 8795
Мелиха Рудџет Абдиу Одделенска настава 8765
Елена Раде Симоновска Одделенска настава 8791
Милица Стојан Костовска Одделенска настава 8777
Тања Зоран Ристоска Одделенска настава 8712
Марија Благоја Пакетова Одделенска настава 8766
Благица Иљо Јанковска Одделенска настава 8767
Мартина Зоран Станковска Одделенска настава 8764
Катерина Гоце Ладимировска Одделенска настава 8768
Ана Иве Николовска Одделенска настава 8747
Љубица Никола Христовска Одделенска настава 8763
Елена Среќко Трајковска Одделенска настава 8762
Камелија Васко Илачева Одделенска настава 8744
Кристина Илија Сотирова Одделенска настава 8746
Марија Јовица Ѓорѓевска Одделенска настава 8738
Убавка Јово Наумовска Одделенска настава 8731
Андријана Зоран Тофиловска Одделенска настава 8737
Емилија Горан Крстиќ Одделенска настава 8733
Бојан Јосиф Ѓорѓиов Одделенска настава 8734
Амела Ерко Јашароска Одделенска настава 8725
Ангела Жарко Цветаноска Одделенска настава 8713
Ивана Ацо Величковска Одделенска настава 8657
Нуриман Селим Шакири Одделенска настава 8682
Маригона Имер Сулејмани Одделенска настава 8779
Ирена Ружди Кадриу Одделенска настава 8790
Афердита Саљи Ајдини Одделенска настава 8786
Јехона Исуф Дураку Одделенска настава 8804
Вјолца Мисим Зумери Одделенска настава 8788
Сара Исмаил Имери Одделенска настава 8808
Арјета Мусли Идризи Одделенска настава 8806
Ајџан Насер Османов Одделенска настава 8823
Ќендреса Селами Ќоку Одделенска настава 8770
Мелихате Исмет Гури Одделенска настава 8810
Ганимете Исмет Гури Одделенска настава 8809
Фејзије Шевки Салији Одделенска настава 8801
Назиме Раман Реџепи Одделенска настава 8798
Беким Рамизе Фетаи Одделенска настава 8802
Имране Хајрула Селмани Одделенска настава 8782
Емина Африм Фејзулаи Одделенска настава 8781
Бурхан Икмет Сељими Одделенска настава 8769
Амире Сами Рамадани Одделенска настава 8757
Мухамет Ислам Сејфулов Одделенска настава 8740
Аида Мемедали Билали Одделенска настава 8729
Блерта Худаи Челеби Одделенска настава 8727
Исмаил Иса Ибиши Одделенска настава 8719
Мирвете Ислам Раткоцери Одделенска настава 8706
Сузана Ибрахим Статовци Одделенска настава 8705
Суеда Шефкет Рустемовска Одделенска настава 8704
Љуљјета Хамзи Мемети Одделенска настава 8703
Ембри Самет Бејлуров Одделенска настава 8805
Фуад Неат Јакупи Одделенска настава 8787
Ферихан Џемиљ Љоку Одделенска настава 8753
Сеадет Ќемал Јакупи Одделенска настава 8760
Арбнора Флорин Амиди Одделенска настава 8718
Меранда Африм Амети Одделенска настава 8717
Рејхан Аледин Бајрами Одделенска настава 8730
Мирјета Бафтијар Јонузи Одделенска настава 8745
Абдула Идриз Исмаиљи Одделенска настава 8739
Куштрим Џељал Љатифи Одделенска настава 8724
Себахат Скендер Амети Одделенска настава 8709
Бахтишах Екрем Шабани Одделенска настава 8722
Мемедали Џезми Муаремов Одделенска настава 8716
Белкиса Бафти Буќи Одделенска настава 8708
Станче Христо Николова Предучилишно воспитание 8755
Анета Владе Димковска Предучилишно воспитание 8793
Емилија Миле Атевиќ Предучилишно воспитание 8797
Анета Зоре Симуноска Предучилишно воспитание 8756
Марија Моме Чесмаџиска Предучилишно воспитание 8751
Сања Момчило Ристовска Предучилишно воспитание 8743
Адријана Миле Стојковска Предучилишно воспитание 8726
Ксенија Хаџи Котарова Предучилишно воспитание 8796
Вероника Владимир Крстевска Предучилишно воспитание 8774
Ирена Илија Заќева-Петковиќ Предучилишно воспитание 8761
Бранка Блажо Ангеловска Предучилишно воспитание 8732
Ангела Тони Спиркоска Предучилишно воспитание 8752
Стојна Александар Орданова Предучилишно воспитание 8735
Весна Стојанче Зафировска Предучилишно воспитание 8736
Александар Божин Славески Предучилишно воспитание 8711
Снежана Мико Кочова Предучилишно воспитание 8723
Ирена Васо Алексоска Предучилишно воспитание 8721
Ана Стефан Вуловска Предучилишно воспитание 8720
Марија Влатко Костадинова Предучилишно воспитание 8710
Ивана Миле Атанасова Предучилишно воспитание 8702
Мирљинда Ељес Зулбехари Предучилишно воспитание 8803
Арлинда Фикрет Шабановска Предучилишно воспитание 8750
Ајла Зухди Груби Предучилишно воспитание 8776
Амире Екрем Емини Предучилишно воспитание 8775
Елван Јануз Фуга Предучилишно воспитание 8778
Дитурије Тосум Речи Предучилишно воспитание 8773
Шермин Идриз Ставилец Предучилишно воспитание 8772
Берат Ваит Велиовски Предучилишно воспитание 8824
Руџдије Дилавер Исмаиљи Предучилишно воспитание 8822
Јехона Исмет Хајрулахи Предучилишно воспитание 8792
Авни Феим Мемеди Предучилишно воспитание 8815
Мирита Бајрам Метај Таир Предучилишно воспитание 8818
Сузана Илми Цами Предучилишно воспитание 8820
Нарџан Фетин Адеми Предучилишно воспитание 8819
Зекије Аднан Бајрами Предучилишно воспитание 8749
Либерта Бејтула Садики Предучилишно воспитание 8817
Имрзат Пајазит Авди Предучилишно воспитание 8701
Атиџе Даут Џафер Одделенска настава 8748
Мелис Таип Туфекчи Одделенска настава 8754
Фатима Саит Селман Одделенска настава 8707
Сурејја Атиља Сарач Одделенска настава 8714
Первин Мухамедилми Алији Одделенска настава 8715
Елизабета Борис Стефановска Библиотекарство 8814
Љубица Томислав Величковска Библиотекарство 8813
Бети Јордан Арсова Библиотекарство 8812
Весна Драге Димова Библиотекарство 8794
Миленко Славомир Маринковиќ Библиотекарство 8789
Гордана Пецо Мирческа Библиотекарство 8785
Биљана Владимир Петровска Библиотекарство 8783
Билјана Киро Брајаноска Библиотекарство 8784
Драгана Душан Серафимовиќ Библиотекарство 8759

ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ

Име Средно име Презиме Група Број на диплома
Веска Богоја Цветковска Одделенска настава 3945
Адем Насуф Малиќи Одделенска настава 6661
Добринка Добривоје Богдановска Одделенска настава 4701

МАСТЕР СТУДИИ

Име Средно име Презиме Студиска програма и насока Бр.дипл.
Ирена Иван Христовска Одделенска настава 49
Јоана Радослав Видњевиќ Предучилишно воспитание 50
Ивана Драгиша Толовска Одделенска настава 51
Олџај Месуд Исмаили Одделенска настава 52
Испитна сесија 2019
______________________

_______________________

_______________________ _______________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________