УПИСИ 2018/19
Информатори


————————————————-


————————————————–


август 2018
П В С T П С С
« Јун    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Огласна табла

ФИНАЛНИ РАНГ ЛИСТИ ВТОР УПИСЕН РОК

18- Библиотекарство – Државна квота

18- Библиотекарство – Специјални услови

18-Одделенска настава – албански – Вонредни

18-Одделенска настава – албански – Нерангирани

18-Одделенска настава – албански – Приватна квота

18-Одделенска настава – македонски – Државна квота

18-Одделенска настава – македонски – Нерангирани

18-Одделенска настава – македонски – Приватна квота

18-Одделенска настава – турски – Државна квота

18-Предучилишно воспитание – албански – Вонредни

18-Предучилишно воспитание – албански – Државна квота

18-Предучилишно воспитание – албански – Приватна квота

18-Предучилишно воспитание – македонски – Вонредни

18-Предучилишно воспитание – македонски – Државна квота

18-Предучилишно воспитание – турски – Државна квота

 

ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПРИ ЗАПИШУВАЊЕТО НЕ ТРЕБА ДА КУПУВААТ ИНДЕКСИ И СТУДЕНТСКИ ЛЕГИТИМАЦИИ.

ПРИ ЗАПИШУВАЊЕТО, ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ПОДНЕСУВААТ:

ИНДЕКС, СТУДЕНТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА, ОБРАЗЕЦ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СЕМЕСТАР, СТАТИСТИЧКИ ЛИСТ ШВ 20.

  1. ТРИ ФОТОГРАФИИ (ДВЕ ФОТОГРАФИИ СО ДИМЕНЗИИ 3,5 x 4,5 И ЕДНА СО ДИМЕНЗИИ 2 x3)
  2. УПЛАТА ОД 50 ДЕНАРИ – ТАКСЕНА МАРКА
  3. ПОТВРДА ЗА УПЛАТЕНИ 750 ДЕНАРИ ЗА ИНФОРМАТИВНИ, ИНФОРМАТИЧКИ, КУЛТУРНИ И СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ НА СТУДЕНТИТЕ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, СО НАЗНАКА ИКСА НА УКИМ, ОД ПЕДАГОШКИОТ ФАКУЛТЕТ„СВ.КЛИМЕНТ ОХРИСКИ“-СКОПЈЕ, НА ЖИРО СМЕТКА 100000000063095 ДЕПОНЕНТ: НБРМ, СО СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК 160010368978818, ПРИХОДНА ШИФРА 723012, ПРОГРАМА 41.
  4. УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТЕНА ПРВА РАТА (100 ОДНОСНО 200 ЕВРА ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ПО КУРСОТ НА НАРОДНА БАНКА НА ДЕНОТ НА УПЛАТАТА НА СЛЕДНАВА ЖИРО СМЕТКА 100000000063095, НАЗИВ И СЕДИШТЕ НА ПРИМАЧ: БУЏЕТ НА Р.МАКЕДОНИЈА, ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ-СКОПЈЕ, БАНКА НА ПРИМАЧ: НБРМ, СО СМЕТКА НА БУЏЕТСКИ КОРИСНИК 160010367078815, ПРИХОДНА ШИФРА 723012, ПРОГРАМА 41.

НАПОМЕНА: ПРЕД ПОДНЕСУВАЊЕТО НА ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КАНДИДАТИТЕ ТРЕБА ОД СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАШАЊА ДА ПОДИГНАТ ИНДЕКС,СТУДЕНТСКА ЛЕГИТИМАЦИЈА, ИЗЈАВА И ДОГОВОР КОИ ИСТИТЕ ТРЕБА ДА ГИ ПОПОЛНАТ НА КИРИЛИЧНО ПИСМО-МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК. 

ПРИМЕНИТЕ  КАНДИДАТИ КОИ НЕМА ДА СЕ ЗАПИШАТ ВО ПРЕДВИДЕНИОТ РОК НА 13 И 14.09.2017 ГОДИНА ГО ГУБАТ ПРАВОТО НА УПИС.

ОДБИЕНИТЕ КАНДИДАТИ ДОКУМЕНТИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА ГИ ПОДИГНАТВО КАБИНЕТ БР.119

 

Продекан за настава

проф. д-р Весна Макашевска

 

Корисни линкови

______________________

_______________________

_______________________ _______________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________